viernes, 24 de abril de 2015

Paseo da Seara

A pesares de que as distintas administracións implicadas están o tanto das numerosas irregularidades que se cometeron na elaboración do proxecto do Paseo da Seara, moitas delas invalidan por completo o proxecto e todos os pasos dados a posterior. Parece que seguen adiante coa política de feitos consumados, esta tarde a empresa adxudicataria das obras procedeu a colocar os paneis informativos.Como se pode ver na foto adxunta aparte da zoa afectada polo paso do paseo que suporía  a demolición de parte dun dos estaleiros,  aparece tamén unha zona en vermello que imaxinamos que quedaría afectada dalgunha maneira. Por que a dia de hoxe seguimos sen coñecer o proxecto mais que polo que aparece na prensa.

1 comentario: