jueves, 19 de mayo de 2016

Nova Lei do Patrimonio Cultural de Galicia

Na nova lei do patrimonio cultural de Galicia (DOG Nº 92  do 2016/5/16) inclúense as fábricas de salgadura, as carpintarías de ribeira e as embarcacións tradicionais do litoral e dos ríos de Galicia como  parte dos bens que integran o patrimonio etnolóxico de Galicia, contemplando a posibilidade de ser declarados bens de interese cultural ou catalogalos.

Esperemos que isto sexa un paso adiante na nosa loita.