jueves, 4 de febrero de 2021

Subvención da Deputación para a rehabilitación do galeón Eliseo

 


Facemos público que a Asociación Sueste recibiu con cargo a Orde de Convocatoria da Deputación de Pontevedra, dirixida a entidades sen ánimo de lucro para a recuperación e posta en valor do patrimonio marítimo fluvial na provincia de Pontevedra do periodo 2020, a contía de 13.887,59 €, polo Proxecto de Rehabilitación do Galeón Eliseo.