jueves, 1 de enero de 2015

Paseo da Seara

Faro de Vigo-La Xunta recibe ofertas de 24 empresas para construir el paseo de Seara.

Faro de Vigo-El PSOE pide en el Parlamento información ´precisa´ de la obra


Paseo da Seara

Punto 8 da pleno do dia 26/12/2014 moción presentada pola Federación de A.VV. de Moaña A CHAMUSCA. Na cal piden que a concesión terreos onte están abicadas as carpinterías de ribeira da Seara pase a mas do concello así como tamén a modificación do proxecto do paseo para que non afecte as carpinterías.