domingo, 12 de enero de 2014

Temporal en Aguete

Todos os anos vemos noticias na prensa sobre barcos que acaban desfeitos contra as pedras da praia de Aguete, sen que saibamos moi ven a que e devido.

Neste vídeo pódese mirar o ocorrido no temporal do pasado dia de Reis, no vídeo  mirase a dorna Capitana e os dous choupans dos nosos amigos de Ronxel que apesares da malleira que o mar lles da os seus fóndeos resistiron. Non correo coa mesma sorte un veleiro desfeito polo mar contra as rochas de A Moa así coma media ducia de botes que acabaron na praia con danos.