sábado, 6 de octubre de 2012

Convocatoria de Asembleas

Están convocadas dúas asembleas: ordinaria e extraordinaria. Ao mesmo tempo, estamos organizando unha cea polo X Aniversario da Asociación Sueste.


ASEMBLEA XERAL ORDINARIA


                        Día: 17 de novembro de 2012.

                        Lugar: Centro Cultural de Quintela.

                        Hora: 17,30 horas en primeira convocatoria

                                  17,45 horas en segunda convocatoria.

                        Orde do día:

                                  1º.- Lectura e aprobación, se procede da acta da reunión anterior.

                                  2º.- Aprobación, se procede, das contas de anos anteriores.

3º.- Nomeamento, se procede, de socios de honra a todos os socios fundadores da Asociación Sueste.

                       

ASEMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA


                        Día: 17 de novembro de 2012.

                        Lugar: Centro Cultural de Quintela.

                        Hora: Rematada a Asemblea Xeral Ordinaria.

                        Orde do día:

                                 1º.- Elección de Xunta Directiva.

                                

NOTA IMPORTANTE:

             Ai igual que nas primeiras eleccións realizadas á Xunta Directiva da Asociación, e debido a que os Estatutos non contemplan a maneira de realizar a elección, a Xunta Directiva actual aproba que se realice do seguinte xeito:

a)      Poderanse propór candidaturas ata o mesmo momento da Asemblea Xeral Extraordinaria. As candidaturas estarán formadas por nove membros da Asociación.

b)      Realizarase a elección entre as candidaturas presentadas, e a que resulte gañadora será proclamada coma Xunta Directiva , que dirixirá a Asociación nos seguintes catro anos, na mesma Asemblea.
É importante a túa asistencia. Se, por calquera causa, non poideras asistir, prégamosche que delegues a túa representación no socio que ti decidas. Para iso cubre a seguinte autorización e que sexa entregada á Mesa no inicio da Asemblea.
D. ............................................................................................................................, con D.N.I. nº .........................................., coma socio da Asociación SUESTE delego a miña representación en D. ………………………………………………

con D.N.I. nº …………………………………, só a efectos da miña representación nas Asambleas Xerais Ordinaria e Extraordinaria do día 17 de novembro de 2007.
Asdo. ……………………………………………………………….


                                                          

CEA  X ANIVERSARIO DA ASOCIACIÓN SUESTE.

            Imos organizar unha cea para celebrar os dez anos da Asociación Sueste, será o mesmo día que realicemos as asembleas, 17 de novembro. Os interesados en participar nela deberán poñerse en contacto con nós para inscribirse. En moi poucos días indicaremos o lugar, hora da cea e prezo do prato.

No hay comentarios:

Publicar un comentario